LEERPROBLEMEN EN DYSLEXIE

Gaat uw kind niet meer met plezier naar school? Heeft u het idee dat uw kind veel meer kan dan wat er uit komt? Heeft uw kind concentratie- en/ of werkhoudingproblemen? Reageert uw kind zijn frustratie van school thuis af? Dat kan wijzen op leerproblemen. Kinderen met leerproblemen veranderen soms in hun gedrag. Ze zijn snel boos en gefrustreerd, of worden juist stil en teruggetrokken. De vraag is dan: waar ligt de oorzaak? Wij kunnen de problemen in kaart brengen, u en de leerkracht adviseren en zonodig de problemen behandelen.

 • Snelle en blijvende resultaten
 • Aandacht voor sociaal-emotionele aspecten
 • Behandeling niet langer dan nodig
 • Tips voor thuis
 • Samenwerking met school

KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE

Alle kinderen en jongeren hebben periodes dat het minder goed gaat. In de meeste situaties gaat het na een tijdje vanzelf weer de goede kant uit.
Soms gaat dit echter niet vanzelf. Het is dan verstandig om niet (langer) af te wachten en hulp te zoeken. Om te horen dat het meevalt, om tijdig bij te kunnen sturen of om direct in te kunnen grijpen. We stemmen de ondersteuning af op de behoefte van ouders en kind. Hulp kan bestaan uit contacten voor onderzoek, advies en/of begeleiding van het kind en/of de ouders.

 • Praktische en concrete adviezen
 • Persoonlijke benadering
 • Korte wachtlijst
 • Behandeling op maat
 • Oplossingsgericht
krijtbord

Moeder van Thimo (ervaring Spellingbehandeling):

‘Thimo vond de begeleiding heel plezierig. Hij voelde zich direct op z’n gemak. Werd ook snel zekerder omtrent zijn spelling en de toepassingsregels. Ik zelf vond het traject heel erg positief; prettige ontvangst en goed gericht op het kind (niet direct op de ouders).’

Moeder van Bo (ervaring Dyslexiebehandeling):

‘Bo heeft dyslexie. Om Bo duidelijk te maken wat dit betekent en dat ze hierin niet alleen is, heeft PraktijkWijs een ‘Happy Dyslexie Club’ waar ze een paar keer met lotgenoten samenkomen. Dit heeft Bo als zeer prettig ervaren.
Daarna startte de therapie, 1,5 jaar lang, elke vrijdagochtend en elke dag huiswerk. Heel intensief! Taalblobs was voor ons een uitkomst. Maar het resultaat is boven verwachting. Wij konden bellen, mailen en kregen snel reactie op onze vragen en zorgen. PraktijkWijs kijkt verder dan alleen dyslexie problematiek, maar ook naar het zelfvertrouwen.’

Ervaring IB’er Frank Mansoer van de Paulusschool:

‘Er is makkelijk en snel contact te maken met Praktijk Wijs. Daarbij lopen de gesprekken prettig en efficiënt.’

VERGOEDE DYSLEXIEZORG

Wij hebben contracten met de gemeenten in de regio (o.a. Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Assendelft, Wormerveer) waardoor wij vergoede dyslexiezorg kunnen bieden. Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Uw kind zit op de basisschool
 • Uw kind heeft herhaaldelijk (3x op rij) een E of V- score op leesgebied (of spelling E/V- niveau en lezen D/V-niveau) Ondanks intensieve begeleiding op school (van tenminste 20 weken)

Lees verder

VERGOEDE PSYCHOLOGISCHE ZORG

Wij bieden vergoede psychologische zorg. Wanneer u woonachtig bent in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk en er een vermoeden is van de aanwezigheid van milde psychiatrische problematiek (depressieve stemming, angst- problemen, ADHD, e.d.) kan de huisarts een verwijzing uitschrijven voor vergoeding binnen de BasisGGZ. De zorg van de kinderpsycholoog wordt dan mogelijk door de gemeente vergoed.

Hulp aan kinderen en jongeren met psychologische en leerproblemen

Praktijk WIJS is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychologie alsmede leerproblemen bij kinderen, waaronder dyslexie, leesproblemen, dyscalculie, rekenproblemen, moeite met vreemde talen/taalproblemen en hulp bij hoogbegaafdheid. Ook voor concentratieproblemen tijdens het leren en het verminderen en voorkomen van leesproblemen biedt Praktijk WIJS hulp. Een team van orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en logopedisten helpt kinderen bij psychologische problemen, sociaal emotionele problemen, traumatische ervaringen, gedragsproblemen, faalangst en onzekerheid. Praktijk WIJS heeft vestigingen in Heemskerk, Castricum, Alkmaar, Wormerveer, Zaandijk, Assendelft en Zaandam.