Aanbod leren

sliders praktijkwijs

Kinderen brengen veel van hun tijd door op school. Als het op school niet lekker gaat, kan dat veel invloed op een kind hebben. Een kind kan daardoor niet lekker in zijn vel zitten, maar het kan ook gevolgen voor de toekomst hebben als er (forse) leerachterstanden en andere leerproblemen ontstaan.

Door tijdig te signaleren en in te grijpen kan veel leed bespaard blijven en kunnen de leerachterstanden terug gedrongen worden.

Wij hebben met name expertise op het gebied van lezen en spellen. U kunt bij ons terecht voor vrijblijvend informatie en advies, om uw kind te laten testen of te laten begeleiden: