Dyslexiebehandeling

praktijkwijs dyslexie behandelingDe dyslexiebehandeling bestaat grotendeels uit het behandelen van de lees- en spellingproblemen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan wat dyslexie is, hoe uw kind daar last van heeft en wat hij/zij er aan kan doen (psycho-educatie). De behandeling duurt doorgaans drie kwartier en vindt plaats op een vaste dag en tijd.

Samenwerking met u
Wij betrekken ouders nauw bij de behandeling omdat wij de rol van ouders als medebehandelaar erg belangrijk vinden. Uit onderzoek is gebleken dat de vooruitgang die een kind boekt duidelijk beter is wanneer er ten minste 5x per week thuis geoefend wordt. Uw kind krijgt elke week thuisoefeningen van ons mee om thuis mee verder te oefenen. Ouders en kind ervaren dit als pittig, maar zijn ook erg tevreden over de vooruitgangen die geboekt wordt!

Samenwerking met school
Uw kind gaat 5 dagen per week naar school en ervaart juist daar problemen als gevolg van de dyslexie. Samenwerking met school vinden wij daarom erg belangrijk. Doorgaans plannen wij zo’n 4 weken na de start van de behandeling samen met u een afspraak met de leerkracht om de zorg op elkaar af te stemmen en te waken voor overbelasting. Daarna hangt het van verschillende factoren hoe vaak en op welke wijze er contact is met de school van uw kind.

Volgen van de vorderingen
Aan het einde van elke behandelperiode (20 behandelingen) worden de lees- en spellingvaardigheden getoetst om de vooruitgang in kaart te brengen. Hierna ontvangt u een nieuw behandelplan waarin de resultaten verwerkt zijn.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een dyslexiebehandeling kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251-239238.

Benieuwd naar de ervaringen van ouders en hun kinderen? Klik hier.