Zorgverleningsafspraken jeugdhulp

 • Door het ondertekenen van het Aanmeldformulier geeft u toestemming voor het verlenen van zorg en gaat u akkoord met de genoemde documenten in het Aanmeldformulier.
 • De zorg start met een intakegesprek om de klachten en hulpvragen in kaart te brengen. Na de intake wordt bepaald wat er aan diagnostiek verricht gaat worden om de oorzaak en/of instandhoudende factoren in kaart te brengen.
 • Na de diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld dat met de cliënt besproken wordt. Cliënt en behandelaar komen samen overeen of het behandeltraject wordt gestart.
 • De frequentie van de gesprekken hangt af van afspraken tussen de cliënt en de behandelaar. Dit geldt ook voor de datum en tijd van de afspraken. Deze worden in overleg vastgesteld.
 • Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren een afspraak te worden afgezegd. Zo niet, dan kan het zijn dat de behandeling in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente. Voor de kosten verwijzen wij u naar de Tarievenlijst (psychologische behandeling).
 • Het behandeltraject bestaat uit directe tijd (face-to-face en telefonisch contact) en indirecte tijd (zoals mailcontact, uitwerken van vragenlijsten en aantekeningen, voorbereiding, verslaglegging terugkoppeling aan de verwijzer, e.d.).
 • Geregeld, maar niet altijd, zult u te maken krijgen met twee behandelaars. Er is altijd een Hoofdbehandelaar betrokken die de diagnostiek en behandeling stuurt en het proces volgt. Daarnaast kan er een Medebehandelaar betrokken zijn die de diagnostiek en/of behandeling uitvoert.
 • Het is gebruikelijk de verwijzer (meestal de huisarts) te informeren over het begin en de beëindiging van het traject. Uiteraard doen wij dit alleen met uw toestemming.
 • De vergoeding van de Jeugdhulp loopt via de gemeente. Praktijk WIJS is verplicht melding te doen bij uw gemeente om het traject te mogen starten. Dit gebeurt via het woonplaatsbeginsel. De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als u gescheiden bent en u allebei het gezag heeft, is het de plaats waar het kind ingeschreven staat. Bij verhuizing is het dan ook belangrijk dat u dit aan ons meldt!
 • Wanneer beide ouders gezag hebben, is het verplicht dat beide ouders toestemming geven voor de behandeling. Daarnaast zijn wij verplicht beide ouders over de geboden zorg te informeren.
 • Bij vergoede zorg kan het zijn dat er geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekt moeten worden voor effectmeting (ROM).