Klachten

Heeft u een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Wij hopen dat u dit persoonlijk met uw behandelaar kunt bespreken zodat u samen met haar naar een oplossing kunt kijken. Misschien is er sprake van een misverstand dat op deze manier makkelijk opgelost kan worden. Is het iets wat u liever niet met uw behandelaar wil bespreken dan kunt u terecht bij Ilse Welp of Marieke de Boer. Zij zullen met u kijken op welke manier de klacht het best opgelost kan worden.

Natuurlijk hopen wij samen met u de klacht op te kunnen lossen. Mocht u toch van mening zijn dat uw klacht niet goed behandeld wordt dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. U kunt dan verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris:
Per e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
Via het klachtenformulier

Meer informatie vindt u op de website https://klachtenportaalzorg.nl/