Dyslexie onderzoek

Het dyslexie onderzoek bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden en dyslexietaken. Maar ook naar de intelligentie en geheugenvaardigheden, observaties van de concentratie, motivatie en faalangst. Zo kunnen wij eventuele dyslexie vaststellen en goed in kaart brengen of er nog andere zwakkere kanten zijn waarmee in het onderwijs rekening gehouden moet worden. Én om sterke kanten in kaart te krijgen, zodat die ingezet en benadrukt kunnen worden.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt een telefonische intake gepland met u om nog zaken vanuit de aanmeldingsgegevens na te kunnen vragen, uit te leggen wat we precies gaan doen tijdens het onderzoek en om de vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.
Het onderzoek bestaat uit twee dagdelen, welke individueel met uw kind zullen plaatsvinden. Zo’n drie/vier weken na de laatste onderzoeksochtend wordt het adviesgesprek gepland. Voor dit gesprek ontvangt u het onderzoeksverslag, zodat u op uw gemak de uitkomsten kunt lezen en in alle rust uw vragen kunt bedenken.

Wilt u uw kind aanmelden voor een dyslexie onderzoek dan ontvangen wij graag de volgende formulieren van u:

  • aanmeldformulier dyslexie onderzoek
  • handelingsplannen van school
  • uitdraai CITO LVS
  • eventuele verslaglegging logopedie en/of eerder psychologisch onderzoek

Voor meer informatie over het vergoeden van dyslexie en/of aanmelden kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.