Partners

Wij werken graag samen met collega’s met een andere expertise om begeleiding zo passend mogelijk in te kunnen zetten. De samenwerking bestaat uit consultatief overleg, doorverwijzing, het afstemmen van de hulp die er geboden wordt, etc. Overleg doen wij overigens nooit zonder uw toestemming!

Met de volgende collega’s/praktijken hebben wij een fijne samenwerking: