Leesproblemen voorkomen of verminderen

Voorkomen van leesproblemen is beter dan genezen
Ondersteuning bij beginnend leesproces mogelijk!
Speciaal voor kinderen in de periode vanaf midden groep 2 t/m groep 4 biedt praktijk WIJS ouders advies en ondersteuning bij het effectief en spelenderwijs op gang brengen van het beginnen leesproces. Wanneer dyslexie in de familie voorkomt, er problemen bij de spraaktaalontwikkeling zijn of het leren lezen in groep 3 niet goed op gang komt, is het raadzaam vroegtijdig het leesproces te ondersteunen.
Binnen een adviserend gesprek worden verschillende manieren om het aanvankelijk leesproces op gang te brengen besproken, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de persoonlijke eigenschappen van uw kind.

bouw!Onderstaande zal aan bod komen in het adviserend gesprek:

Uitleg over het belang van vroege stimulering van aanvankelijk leesvaardigheden – Bouw!
Een wetenschappelijk onderzochte manier om het beginnend leesproces te ondersteunen is middels het programma BOUW! van Lexima. BOUW! is zeer effectief in het voorkomen en/of verminderen van leesproblemen bij jonge kinderen. Kinderen bij wie dyslexie in de familie voorkomt, hebben zeer veel baat bij BOUW!. Van de kinderen die geen BOUW! interventie hebben gehad en bij wie dyslexie in de familie voorkomt, is het percentage lezers met een gemiddeld niveau 10%. Van de kinderen die met BOUW! begeleid zijn en bij wie dyslexie in de familie voorkomt, is het percentage gemiddelde lezers 55%! Daarnaast neemt het aantal zeer zwakke lezers na een BOUW! interventie af van 50% naar 22%. Aangezien het programma een gestructureerde opbouw kent, is het voor ouders goed mogelijk thuis met hun kind vier keer per week, 15 minuten per keer te oefenen.

Spelvormen
Door in spelvorm te oefenen met letters, klanken en auditieve (luister) oefeningen, ontstaat er een speelse/ontspannen situatie. Zeker bij jonge kinderen is dit een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen en vaardigheden eigen te maken.

Aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.