Indicaties en Contra-indicaties

Praktijk WIJS biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud met psychische (psychiatrische) problemen en hun ouders. De zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat het om kortdurende behandeling gaat van lichte tot matige psychische problemen. We bieden diagnostiek en behandeling, waarbij gedacht kan worden aan de volgende problematiek.

 • Angst- en dwang
 • Gedragsproblemen
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Trauma (enkelvoudig)
 • Rouwverwerking
 • Sociale problemen
 • Stemmingsklachten
 • Wij doen geen onderzoek naar autisme of ADHD, voor behandeling en /of opvoedadviezen bij (vermoeden van) autisme/ADHD kunt u wel bij ons terecht
 • Ernstige Dyslexie

Indicaties

 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
 • De zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat het om kortdurende behandeling gaat van lichte tot matige psychische problemen.

Contra-indicaties

 • Ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door een van beide ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
 • Onmogelijkheid tot het aangaan van een behandelrelatie met het kind en/of zijn ouders/verzorgers.
 • Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is.
 • Ontbreken van overeenstemming m.b.t. problematiek, diagnostiek en/of behandeldoelen.
 • Ouders en/of verzorgers zijn niet in staat of niet gemotiveerd om samen te werken (dus ook bij gedeeld gezag achten wij ouders in staat om samen te werken)
 • (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders