Scholen

De samenwerking tussen school en ouders (en kind) vinden wij erg belangrijk. Wanneer er een goede samenwerking is, heeft dit een positief effect op de leerling. Bij alle zorg die wij bieden is de samenwerking dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Door de hulpvragen en knelpunten helder te hebben en met de bevindingen die er na onderzoek en/of observatie zijn, kunnen wij ondersteunen in het beantwoorden van de hulpvragen, het wegnemen van de knelpunten en ondersteunen bij het opstellen van een plan om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerling en mogelijkheden van de leerkracht.

Een ander belangrijk uitgangspunt is het spoedig inzetten van de hulp. Vaak spelen de problemen of zorgen al langere tijd en is het belangrijk om snel antwoord te krijgen op de hulpvragen. Daarom hebben wij geen wachtlijst en kan de zorg binnen enkele weken ingezet worden.

Afspraak maken?
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Neem gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.

Psychologisch onderzoek
Op basis van de hulpvragen van school én ouders worden de onderzoeksvragen op maat opgesteld. Voorafgaand aan het onderzoek plannen wij een intake (face to face of indien die lastig is telefonisch) met ouders. Na het psychologisch onderzoek informeren wij eerst ouders over de uitkomsten van het onderzoek. Waarna er een gesprek plaatsvindt met de leerkracht, IB’er en de ouders.

Tarieven
Zie onze tarieven pagina voor de kosten.

Didactisch onderzoek
Soms is het niet duidelijk waar de hiaten zitten in de leerstof van een leerling en hoe verder ingestoken moet worden om de leerachterstanden terug te dringen. Een didactisch onderzoek kan dan inzicht geven en op basis daarvan kunnen we met u een gericht begeleidingsplan opstellen. Al dan niet in samenwerking met ouders.

Tarieven
Zie onze tarieven pagina voor de kosten.

Observaties
Uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig om inzicht te krijgen in instandhoudende factoren of protectieve factoren. Een observatie door een deskundige kan duidelijkheid geven over de verschillende factoren die een rol spelen. Op basis van een observatie kunnen vaak al heel gerichte adviezen gegeven worden hoe de situatie doorbroken kan worden en er weer een positieve spiraal kan ontstaan.

Consultaties
Soms kan het fijn zijn als een buitenstaander met een specifiek specialisme én met een onafhankelijke blik meekijkt naar alle gegevens die er liggen. Het kan fijn zijn om bevestiging te krijgen dat je op de goede weg bent met deze leerling, en nog aanvullende adviezen te krijgen. Anderzijds kan het voor ouders ook fijn zijn dat er serieus naar de zorgen die er bij hun kind zijn gekeken wordt. Zeker wanneer ouders, en mogelijk ook de leerling, in het proces meegenomen worden, kan dit tot een versterking van de samenwerking leiden.

Behandeling op school
Wanneer kinderen bij ons een vergoede behandeling volgen, zijn zij wekelijks voor langere tijd uit de klas. Bij ons krijgen ze 45 minuten 1 op 1 begeleiding bij het lezen en spellen. Wanneer het mogelijk is om de behandeling op school te laten plaatsvinden is de leerling de minimale tijd uit de klas en is er directer overleg met de leerkracht mogelijk. Mocht het bij u op school mogelijk zijn om de zorg op school aan te bieden, dan horen wij dat graag en bespreken wij graag wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden of vragen?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.