Dyslexie

Dyslexie is een onzichtbare handicap. Wanneer iemand dyslectisch is betekent dit dat diegene ‘hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling heeft’. Ook als ze extra hulp krijgen hebben dyslectici moeite met het foutloos en vlot leren lezen en/of spellen. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden, ondanks een goede inzet. Dyslexie staat los van intelligentie.

De leesproblemen en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. Dat wil zeggen dat verreweg de meeste dyslectici kunnen komen tot een aanvaardbaar niveau van geletterdheid, een niveau waarmee zij zich staande kunnen houden in deze maatschappij. Het is daarbij van groot belang dat de dyslexie zo vroeg mogelijk wordt onderkend én behandeld.

U kunt bij ons terecht om vast te laten stellen of er sprake is van dyslexie. Mocht dit zo zijn dan heeft uw kind recht op een dyslexieverklaring waarmee uw kind in het onderwijs gebruik mag maken van bepaalde voorzieningen. Ook kunt u bij ons terecht voor het behandelen van de lees- en spellingproblemen, het leren omgaan met en accepteren van de dyslexie. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk terug te dringen of te voorkomen.


Meer lezen?

 

Afspraak maken?

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Neem gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251-239238.