Werkwijze

U kunt op eigen initiatief uw kind aanmelden, maar ook verwezen worden door de huisarts, kinderarts of school. In een telefoongesprek vertelt u kort over de reden van aanmelding. Ook beantwoorden we eventuele vragen over de procedure, de wachttijd en (vergoeding van) de kosten. Naar aanleiding van het telefoongesprek sturen wij u de passende aanmeldformulieren toe.

Na ontvangst van de aanmeldformulieren kan er, afhankelijk van de wachttijd, een afspraak gemaakt worden voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats met, indien mogelijk, beide ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van uw kind, is hij/zij ook bij het eerste gesprek aanwezig.

Tijdens het eerste gesprek wordt kennisgemaakt, krijgt u uitleg over de werkwijze van Praktijk WIJS en worden de ontwikkeling van uw kind en de hulpvragen van u en uw kind besproken. Naar aanleiding van dit gesprek worden er verdere afspraken gemaakt.

Soms is er daarna nog een gesprek nodig om de ontwikkeling van uw kind en uw hulpvragen verder uit te vragen. Daarbij kan het zijn dat u vragenlijsten invult of dat er een observatie van uw kind op school plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat er meteen na het eerste gesprek een psychologisch onderzoek plaatsvindt of dat er met behandeling/begeleiding gestart wordt.
Indien er een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden worden deze gegevens samen met u besproken en ontvangt u daarvan een psychologisch verslag. De huisarts ontvangt een samenvatting van de onderzoeksbevindingen, een conclusie en advies.

Indien er behandeling/begeleiding plaatsvindt wordt er afhankelijk van de problematiek aan de hulpvragen gewerkt via gesprekken met ouders of bijeenkomsten met het kind waarbij gebruik gemaakt wordt van gesprekken, opdrachten, oefeningen en/of materialen, passend bij de leeftijd van het kind. Ook is het mogelijk dat er meer afstemming nodig is met belangrijke anderen uit de omgeving van het kind (leerkracht, andere hulpverleners), hiervoor zullen wij altijd uw toestemming vragen. Tussendoor wordt de voortgang met u en uw kind geëvalueerd. Na de behandeling ontvangt de huisarts (indien u hierin toestemt) een samenvattend verslag van het verloop en de resultaten van de behandeling.

Ons uitgangspunt is doel- en oplossingsgericht werken. We besteden aandacht aan de vaardigheden en vermogens die de persoon al bezit, zodat de persoon ze direct kan inzetten om zijn doelen te realiseren. Als het nodig is worden vaardigheden aangeleerd. Kinderen worden hierdoor (mede)verantwoordelijk en het verhoogt hun inzicht. Bovendien voelen ze zich serieus genomen en verbetert het hun gevoel van zelfvertrouwen. Door in te zetten op snelle resultaten verhoogt dit de betrokkenheid en motivatie.

Wanneer daarnaast ook u, als ouder (samen met de leerkracht), via deze uitgangspunten begeleid wordt, ontstaat er snel een opwaartse spiraal.

Een standaard consult duurt 45 minuten en heeft 15 minuten voorbereidings- en rapportagetijd.