Infant Mental Health (IMH)

Specialistische hulp bij de ontwikkeling van het zeer jonge kind

Infant Mental Health specialisten zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van het ongeboren kind tot 6 jaar en hun beide ouders/verzorgers. De specialist kan ondersteuning bieden bij verschillende problemen in de ontwikkeling van het kind, zoals eet-, angst-, gedrags-, en slaapproblemen.

Binnen de IMH visie is het van belang om zo vroeg mogelijk risico’s te onderkennen en vervolgens zo goed mogelijk te behandelen. De eerste twee tot drie levensjaren kunnen gezien worden als de meest belangrijke ontwikkelingsfase van de mens. Dit is de periode voordat kinderen herinneringen en ervaringen in woorden kunnen uitdrukken. Ondanks dat kinderen nog geen woorden kunnen geven aan deze indrukken en ervaringen, kunnen deze een onuitwisbare indruk achterlaten op de jaren die volgen. Zowel de positieve als de negatieve ervaringen hebben effect op de jaren die volgen. Een veilige en stabiele relatie tussen ouders en kind staat daarom centraal binnen de IMH visie.

Onze werkwijze

Onze IMH-specialist maakt een plan van aanpak op maat. Het uitgangspunt is dat er met kind en ouders samengewerkt wordt. Wat kan bestaan uit observaties van het kind en/of de ouder-kindrelatie. Tevens kan het bestaan uit gesprekken met ouders over het ouderschap en hoe zij die passend kunnen vormgeven. Indien nodig worden vragenlijsten en/of testen afgenomen.

Voor wie?

Ouder(s) met een baby of peuter:

 • die overmatig huilt

 • die slaap- en/of eetproblemen heeft
 • die opvallend druk gedrag vertoont kind
 • die juist angstig en/of teruggetrokken gedrag vertoont
 • die snel overstuur is
 • die driftbuien en/of dwingend gedrag laat zien
 • die een andere ontwikkeling doormaakt
 • met wie moeilijk contact te krijgen is

Ouder(s):

 • Die onzeker zijn over hun ouderschap
 • die problemen ervaren in de relatie met hun kind
 • waarvan de zwangerschap of ontwikkeling niet verloopt zoals gehoopt of verwacht
 • die angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap ervaren
 • die niet kunnen genieten van het ouderschap door angst of (post-natale) depressie
 • die nare ervaringen hebben tijdens of als gevolg van zwangerschap en/of bevalling

Aanmelden of vragen?

Wilt u uw kind bij ons aanmelden of heeft u vragen, dan kunt u  het contactformulier invullen. Een medewerker zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.