Vergoede dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2015 is de Transitie Jeugdzorg in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2015 uw gemeente verantwoordelijk is voor de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren. Dyslexiezorg valt daar ook onder. Praktijk WIJS heeft een aansluiting bij het kwaliteitsinstituut het NKD en heeft met de gemeenten in de regio contracten afgesloten om vergoede dyslexiezorg te mogen bieden.

Sinds 1 september 2021 is de nieuwe Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) van kracht en vanaf 1 januari 2022 is ook het nieuwe protocol voor de vergoede dyslexiezorg ingegaan (Protocol 3.0). In het protocol wordt er gesproken van Ernstige Dyslexie (ED). Dit betekent dat er, in tegenstelling tot voorheen, ook leerlingen met (mogelijke) comorbiditeit aangemeld kunnen worden, denk aan concentratieproblemen/ADHD of TOS. 

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moet aan de volgende eisen voldaan worden:

  • de leerling zit op de basisschool
  • de leerling heeft herhaaldelijk (3x op rij) een E of V- (vijf min) score op leesgebied.
  • er is intensieve begeleiding geweest op school (van ten minste 20 weken).

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg?
Voor de aanmelding hebben wij het aanmeldformulier van u én van school nodig, deze kunnen gedownload worden via onderstaande aanmeldknop. Voor meer informatie over het vergoeden van dyslexie en/of aanmelden kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.