Rots en Water training

Wil je dat je kind op een leuke en sportieve manier aan zichzelf werkt, zodat het sterker in het leven staat?
Meld je kind dan aan voor de psychofysieke training Rots en Water!

Wat is het?
Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. Rots staat voor je krachtig voelen en opkomen voor jezelf. Water betekent soepel meebewegen in het contact met een ander en oog hebben voor elkaar. Binnen het programma leren kinderen op een speelse en actieve manier Rots en Water in balans te brengen.

Wat leer je bij Rots en Water?

Rotskwaliteiten, als:

 • Meer vertrouwen krijgen in jezelf
 • Jezelf laten zien en horen
 • Voor jezelf opkomen
 • Grenzen aangeven
 • Staan voor je mening
 • Jezelf beheersen als het even tegen zit
 • Doelgericht zijn
 • Omgaan met pesten en groepsdruk

Waterkwaliteiten, als:

 • Aardig zijn en hulpvaardig
 • Grenzen accepteren
 • Denken aan een ander
 • Je kunnen inleven in een ander
 • Beter contact maken met kinderen
 • Compromissen kunnen sluiten
 • Samenwerken
 • Flexibel zijn

Voor wie is Rots en Water bedoeld?
Voor alle kinderen vanaf 5 jaar die weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, snel boos worden, gepest worden of zelf iemand pesten en kinderen die moeilijk met andere kinderen kunnen omgaan.
De trainingen zijn verdeeld in verschillende groepen gebaseerd op de groep waarin uw kind zit. Er is een training voor kinderen uit groep 2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Kosten?
De kosten voor de Rots en Water training vindt u op onze tarievenpagina. De training bestaat uit 8 trainingsbijeenkomsten van een uur, 1 ouderavond, 1 eindevaluatie, werkboek, limonade en lekkers tijdens de training.

Wanneer?
De trainingen starten over het algemeen na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie, dit is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat we krijgen.

Aanmelden of vragen?
Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor de Rots- en water training of heeft u vragen, dan kunt u  het contactformulier invullen. Een medewerker zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.