NoticeAbility training voor dyslectische kinderen

Is uw kind dyslectisch en heeft uw kind hierdoor minder zelfvertrouwen, faalangst en/of weinig plezier in school?

In samenwerking met de HOI-foundation bieden wij het lesprogramma NoticeAbility aan met als thema ‘Ondernemen en Innoveren’. Dit is het eerste lesprogramma dat zich juist focust op de talenten van dyslectische kinderen. Samen met andere dyslectische kinderen werken aan nieuwe ideeën en tegelijkertijd ontdekken waar je krachten liggen. Het is een feestje om dat te zien gebeuren. Bekijk hier ook het interview met onze trainer Femke Rietveld.

Wat leer je bij de Hoi NoticeAbility training?

In elke les wordt stilgestaan bij specifieke vaardigheden van het dyslectische brein. De lesstof wordt gebracht op een visuele manier (e-learning platform). De lessen staan in het teken van denken, doen en ervaren. Er wordt niet gefocust op leren lezen, schrijven, spellen, etc. , wel wordt er aandacht besteed aan conflicthantering, plannen en samenwerken.

Voor wie is HOI bedoeld?

Voor alle kinderen van 10 t/m 14 jaar die dyslectisch zijn.

Kosten:

De kosten van deze training kost vindt u op onze tarievenpagina. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur waarbij de kinderen in kleine groepjes van 3 á 4 kinderen werken aan een nieuw product of dienst. Tijdens de training en thuis kunnen de kinderen gebruik maken van de e-learning portal.
De training sluiten we af met een presentatie aan familie, vrienden en leerkrachten.

Data van de cursus:

De cursus vindt plaats op de woensdag van 15.30 tot 17.00.

Bij voldoende aanmeldingen starten we 3 keer per jaar een training.
Te weten: september/oktober, januari/februari, april/mei.
De eerstvolgende training zal starten op 8 september 2021.

Vragen en/of aanmelden:

Voor vragen en/of aanmelden neem contact met ons op via het contactformulier of mail.