Vreemde talen

engelswijs praktijk wijsEngels-WIJS
Engels is een belangrijk vak op school. De Engelse taal komt overal in terug en steeds meer vervolgopleidingen bieden vakken alleen nog maar aan in het Engels. Ook in grote delen van het bedrijfsleven is de voertaal Engels. Het is daarom van groot belang dat uw kind de Engelse taal leert beheersen. Maar wat als uw kind steeds maar weer onvoldoendes haalt voor dit vak? Of dat het heel erg lang moet leren om net aan een 5/6 te kunnen halen? Of wilt uw kind het allemaal zelf doen, zonder hulp van u en ziet u dat dit niet lukt? Raakt het steeds minder gemotiveerd en loopt het daardoor een steeds grotere achterstand op?

Dan is het tijd om hulp in te schakelen!

Voor wie is Engels-WIJS bedoeld?
De begeleiding is bedoeld voor alle kinderen (vanaf groep 8 t/m de 3e klas van het VO) die moeite hebben met Engels

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Bij Praktijk WIJS helpen wij uw kind om inzicht te krijgen in de Engelse spelling en grammatica. Als er achterstand is opgelopen, werken we er hard aan om deze weg te werken. Is er alleen extra uitleg nodig, dan zetten we de begeleiding daar op in. Wellicht heeft uw kind moeite met Engels als gevolg van dyslexie? Ook dan bieden wij uitkomst. Onze Engels-WIJS training zet in op gerichte begeleiding op maat, zodat de begeleiding niet langer duurt dan nodig is en uw kind weer snel zelfstandig verder kan.

Na afloop van de training Engels-WIJS weet uw kind hoe hij/zij op een efficiënte manier kan leren zodat er weer voldoendes behaald worden, is het zelfvertrouwen toegenomen en is uw kind (opnieuw) gemotiveerd om te leren. Engels wordt weer leuk!

Aanmelden of vragen?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.

Kosten
Zie tarievenlijst