Rekenen/dyscalculie behandeling

rekenwijs praktijk wijsSam vindt het rekenen in de klas erg moeilijk. Het lukt hem niet om sommen tot 100 goed uit te rekenen en de tafels te onthouden. Als hij een verhaalsom krijgt, weet hij niet precies welke stappen hij moet nemen om tot een antwoord te komen. Hij merkt dat het andere kinderen wel lukt, en wordt steeds onzekerder. Ook buiten school heeft Sam last van zijn rekenprobleem; bijvoorbeeld bij het klokkijken of boodschappen doen.

Het onderpresteren bij rekenen kan een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen. Uw kind vindt rekenen niet meer leuk, doet het minder en gaat daardoor steeds meer achterlopen. Op latere leeftijd kan dit problemen geven bij bètavakken en het organiseren van geldzaken.

Voor wie is Reken-WIJS bedoeld?
De begeleiding is bedoeld voor alle kinderen (van groep 3 t/m 8) die moeite hebben met rekenen en/of erg onzeker zijn.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst en de soort rekenproblemen/dyscalculie. Tijdens de begeleiding kunnen we ons richten op optellen/aftrekken/keer/delen, klokkijken, verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen of redactiesommen.
Er zal op basis van starttoetsen en in samenspraak met ouders en school een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan wordt opgesteld voor een x-aantal behandelingen. Daarna evalueren wij de voortgang en wordt bepaald of begeleiding nog nodig is en zo ja op welk gebied.

Aanmelden of vragen?
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Neem gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.
Ook scholen kunnen contact opnemen wanneer zij vragen hebben over rekenonderzoeken/dyscalculie-onderzoeken.

Kosten
Zie tarievenlijst