Rekenen/dyscalculie onderzoek

Wanneer een kind moeite heeft met rekenen kan een diagnostisch onderzoek meer inzicht geven in het rekenprobleem. Wij kunnen in kaart brengen waarom uw kind problemen ondervindt en passende hulp adviseren. Bij Praktijk WIJS zijn twee soorten reken-onderzoek mogelijk:

Pedagogisch didactisch rekenonderzoek
Met een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt een overzicht gekregen van welke stof al wel wordt beheerst en waar uw kind nog moeite mee heeft. Voor een pedagogisch didactisch rekenonderzoek zijn geen specifieke aanmeldingseisen en het onderzoek beslaat meestal 1 dagdeel.
Een pedagogisch didactisch rekenonderzoek geeft antwoord op vragen als:
• Welke oplossingsstrategieën hanteert uw kind?
• Waar zitten hiaten? Aan welke doelen zou de komende periode gewerkt moeten worden?
• Welke oplossingsmethoden, instructiewijze en hulpmiddelen sluiten aan bij de behoefte van deze leerling?

Kosten
Kijk voor de kosten voor een pedagogisch didactisch rekenonderzoek op onze tarievenpagina.

Dyscalculieonderzoek
Dyscalculie is een ernstig en hardnekkig probleem bij het rekenen, dat niet veroorzaakt wordt door een gebrek aan intelligentie of te weinig (goed) onderwijs. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Een dyscalculieonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen (en beslaat 2 dagdelen):

  • Pedagogisch didactisch rekenonderzoek
  • Intelligentieonderzoek en onderzoek naar aandacht en geheugen

Om aangemeld te worden voor een dyscalculie onderzoek moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Achterstandscriterium
    Er is sprake van een significante achterstand bij het rekenen. De leerling heeft de afgelopen drie meetmomenten E of V- scores gehaald op de CITO rekenen/wiskunde. De leerling zit minimaal in groep 6 en er wordt geen/nauwelijks groei gemeten in de vaardigheidsscore van de CITO rekenen/wiskunde.
  • Hardnekkigheidscriterium
    De handelingsplannen tonen aan dat er minstens 6 maanden, minimaal drie keer per week 20 minuten of vier keer per week 15 minuten, extra begeleiding is geboden bij het rekenen (op zorgniveau 3). Dit moet individueel of in een kleine groep hebben plaatsgevonden door een leerkracht/RT’er of IB’er. Uit de evaluatie van de handelingsplannen blijkt dat de (hierboven genoemde) achterstand blijft bestaan.

Kosten
Kijk voor de kosten voor een dyscalculie onderzoek op onze tarievenpagina.

Aanmelden of vragen?
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Neem gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251 – 239 238.