Begrijpend lezen

Lees-WIJS helpt bij leesproblemen

Het hebben van tekstbegrip is belangrijk voor de meeste schoolvakken, zowel op de basisschool als op de middelbare school, en zorgt ervoor dat je je kunt redden in alledaagse situaties (bij het koken van een recept, het boeken van een vakantie etc.). Als op de basisschool blijkt dat het begrijpend lezen van uw kind achter blijft, kunt u bij Praktijk WIJS terecht voor individuele begeleiding op maat.

Voor wie is Begrijpend Lees-WIJS bedoeld?
De begeleiding is bedoeld voor kinderen (van groep 6 t/m 8) die moeite hebben met begrijpend lezen en/of erg onzeker zijn.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Op basis van informatie van de leerkracht en gegevens uit de Cito toets Begrijpend Lezen wordt een begeleidingsplan opgesteld. Onderdelen van het begrijpend lezen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: voorbereiden op het lezen (voorspellen a.d.h.v. titel, kopjes, alinea’s), de betekenis van moeilijke woorden achterhalen, verwijswoorden, signaalwoorden, de hoofgedachte, samenvatten etc. Het doel is om uw kind een overzichtelijke taakaanpak aan te leren, waarna hij/zij het zelf kan en meer zelfvertrouwen ontwikkelt bij het begrijpend lezen. Het aantal behandelingen wordt samen met ouders afgesproken en na een x-aantal behandelingen wordt de voortgang geëvalueerd.

Kosten
Kijk voor de kosten op onze tarievenpagina.

Aanmelden of vragen?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met 0251-239238.
Ook scholen kunnen contact opnemen wanneer zij vragen hebben over begrijpend leesbegeleiding.