Maatregelen Praktijk WIJS m.b.t. het Corona-virus

Vanuit de gemeente zijn er richtlijnen opgesteld met betrekking tot de zorg die wij leveren. Er is ons gevraagd om zo min mogelijk fysiek contact te hebben met onze cliënten en waar mogelijk een andere oplossing te vinden. Daarnaast merken we dat er geregeld kinderen en/of medewerkers keel/neus-klachten hebben waardoor de behandeling niet face-to-face voortgezet kan worden.

Daarom hebben wij besloten om grotendeels te gaan werken met beeldbellen via Microsoft Teams. We hebben dit de afgelopen week uitgeprobeerd en zijn erg tevreden met hoe dit werkt.

Wij hanteren vanaf nu de volgende werkwijze voor onze zorgsoorten:

Dyslexiebehandelingen en leerbegeleiding

  • De dyslexiebehandelingen en leerbegeleiding vinden plaats door middel van videobellen met behulp van Microsoft Teams.

Psychologische behandelingen

  • De psychologische behandelingen vinden plaats door middel van videobellen met behulp van Microsoft Teams.
  • Wanneer het nodig is kan u verzocht worden om toch naar de praktijk te komen. Dit kan alleen wanneer er geen klachten zijn en ouders/verzorgers/kind en behandelaar daarmee instemmen.

Diagnostiek

  • Diagnostisch onderzoek vindt gewoon op de praktijk plaats indien ouders/verzorgers/kind en onderzoeker hiermee instemmen én onder voorwaarde dat de onderzoeker en kind en meekomende ouder geen keel/neus/koortsklachten hebben. Het adviesgesprek met ouders zal via Microsoft Teams op afstand worden gevoerd.
  • Een dag voor het onderzoek zal een collega contact opnemen met ouders/verzorgers om te horen of er geen klachten zijn (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts).

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Marjolein van der Linde, bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 tot 13.30 op 0251-239238.